• Contacteaza-ne

Politica de confidențialitate

Cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal In Centrul de Medicina Capului colectarea datelor cu caracter personal se face in scopul acordarii de servicii medicale in condițiile legii. Pentru aceasta, in cadrul consultatiei sunteti / obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare legalității acordării serviciilor medicale.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Centru de Medicina Capului SRL in scop profesional (elaborare de documente medicale) și sunt comunicate doar autorităților abilitate în domeniul medical, autorități de tip exemplificativ Ministerul Sănătății Publice, Casa de Asigurări de Sănătate, DSP, împuterniciți ai acestora.

Datele colectate vor fi păstrate pentru perioada de timp impusă de legislația în vigoare.

Conform legislației menționate, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor în condițiile legii. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată Responsabilului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail medicina.capului@gmail.com.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara României. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Va aducem la cunostinta drepturile pe care le aveti, conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 și a legislației naționale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal si ne asumam obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale cu caracter medical furnizate în cadrul actului medical.

Declar că sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate și menționez că acest acord este valabil până va fie expres revocat de către mine în condițiile legale.